In 2020 wonen in de wereld meer mensen in de stad dan op het platteland. De steden zullen groeien en meer mensen gaan dichter op elkaar wonen. De behoefde aan groen in de stad zal toenemen. Voor recreatie en natuurbeleving, maar ook om de verandering in het weer het hoofd te kunnen bieden.Door klimaatveranderingen zullen de beleving en behoeftes van de stad veranderen. Nu al heeft Nederland het klimaat van Midden-Frankrijk uit 1990. In 2040 zal Nederland verder zijn opgewarmd mer zo’n 2,8 graden in de zomer en 2,3 graden in de winter. Het aantal zomerse dagen van boven de 25 graden zal toenemen van 24 naar 45 dagen. Het aantal tropische dagen zal gaan van 3 naar 13 dagen.Nederland wordt ook natter. We krijgen 130 mm meer regen. Van 850 mm per jaar in 2010 naar 970 mm in 2040. Ook de manier van regenen verandert. In 2040 kan 100 mm per dag vallen tegen 79 mm in 2010 (bron: KNMI)
Wat betekent dit...?
Speel het klimaatspel en maak je eigen huis klimaatbestendig. Voeg uitvindingen toe waardoor je huis lekker koel blijft en regenwater veilig en slim wordt opgevangen. De puntenscore laat zien hoe klimaatbestendig je huis is geworden. Via e-mail kun je jouw ontwerp naar huis sturen of met anderen delen.
Het klimaatspel is onderdeel van het project Klimaatbestendige Stad van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering.
©2013
In opdracht van: Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Museon Den Haag
Uitgevoerd door: van Bergen Kolpa Architecten, BVR en WielandStudio​​​​​​​ 
Back to Top