STOP HET CORONAVIRUS
In het Erasmus MC vindt baanbrekend onderzoek plaats om het coronavirus SARS-CoV-2 te bestrijden. Onderzoek naar een effectief medicijn voor patiënten die getroffen zijn door het virus en naar een vaccin, om de huidige uitbraak te remmen en toekomstige te voorkomen. Financiële steun van particulieren en bedrijven is van groot belang om dit onderzoek mogelijk te maken. Elke bijdrage, hoe klein ook, wordt zeer gewaardeerd.
Back to Top